Polityka prywatności

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Teamsport Paweł Roszak. z siedzibą w Górze Kalwarii. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Teamsport Paweł Roszak z siedzibą w Górze Kalwarii, tj. marketing produktów i usług Sportika. Podstawą prawną przetwarzania przez  Teamsport Paweł Roszak z siedzibą w Górze Kalwarii Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Teamsport Paweł Roszak z siedzibą w Górze Kalwarii. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Teamsport Paweł Roszak z siedzibą w Górze Kalwarii podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w zakładce RODO dostępnej na stronie www.sportika.pl